I.E.E. N° 1070 MELITÓN CARVAJAL

Contamos con…

Piscina Semi Olímpica

Estadio

Comedor

Aula de Innovación

Laboratorio de Inglés

Sala de Conferencias

Taller de Carpintería

Taller de Industria Textil

Taller de Industria Alimentaria

Taller de Cosmetología